Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Elever med multiple funktionsnedsættelser

I gruppen for elever med multiple funktionsnedsættelser tager vi afsæt i et helhedssyn på eleven. Det betyder, at der sammenhæng i pædagogikken i både skole og SFO. Vores udgangspunkt er neuropædagogikken og de mange kompetencer. 

Kommunikation er nøglebegerebet i alle pædagogiske tiltag i gruppen, og der arbejdes således meget ud fra "struktureret overfortolkning"

Motoriske aktiviteter eer også en stor del af det pædagogiske tilbud.

Multiple

TEACCH-pædagogikken er en hjørnesten i den pædagogiske struktur, idet der bliver arbejdet meget struktureret både indenfor hele skemaet genereelt og i de enkelte sekvenser specielt.

Vi arbejder på at den enkelte elev, med udgangspunkt i hans / hendes potentiale, er så aktive som muligt.

I hverdagen:

Vil der være noget eleverne skal. (Folkeskoleloven)

Vil der være noget eleverne kan (mestringsglæde)

Vil der være noget som er sjovt og engagerende (motivation - flow)

Vil deer være noget eleverne er lige ved at kunne (Zonen for nærmeste udvikling)

ET GODT VÆREESTED ER ET GODT LÆRESTED.