Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Psykolog

Psykolog på Djurslandsskolen

Psykologen tilbyder åben rådgivning / sparring til pædagogisk personale og til forældre til elever på skolen. Derudover omfatter psykologfunktionen

• Supervision - Vedrørende faglige problemstillinger, tilbydes individuelt eller i gruppe

Samtale-psykolog

• Rådgivning og vejledning til forældre

• Undersøgelser/Udredning Skole og forældre kan bede om en psykologisk vurdering, f.eks. med henblik på

at tilrettelægge undervisning og fritidstilbud bedst muligt for den enkelte elev.

• Forløb

samtaleforløb

legeforløb

Dukkehus-psykolog

• Samarbejde med PPR og Børnepsykiatrisk Hospital

 

• Kurser, f.eks.

Børns udvikling

Tilknytning

Børnepsykiatriske diagnoser

Understøttende kommunikation

Kognitive metoder

Måger psykolog