Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Elevgrundlag

Elevgrundlag

Djurslandsskolen modtager primært elever fra Norddjurs og Syddjurs kommuner. Desuden en del elever fra andre kommuner med bopæl på døgninstitutionerne Møllebækken, Skovbrynet og Norddjurs Børnecenter.

Alle børnene modtager et individuelt tilrettelagt skole- og fritidstilbud.

Djurslandsskolen er på tre adresser:

• Djursvej i Ørum Djurs: Elever med generelle indlærings- og udviklingsvanskeligheder indskoling, mellemtrin og udskoling, samt administration og specialistteam.

• Fjellerup: Elever med specifikke vanskeligheder og social kognitive vanskeligheder.

• Stenvad: Elever med specifikke indlærings- og social kognitive vanskeligheder (8. – 10. klasse).

 

Eleverne visiteres til skolen fra PPR i Norddjurs kommune og til SFO/klub og u-klub fra myndigheds afdelinger i kommunerne.

Elevgruppering:

Eleverne placeres i grupper efter alder og funktion. Pt. har vi særlige grupper for børn med adfærds- kontakt- og trivselsproblemer (Fjellerup) og for børn med multiple funktionsnedsættelser, samt en gruppe for elever med autismespekter vanskeligheder og svær retardering, (Djursvej).

Hvad skal vi yde?

For de børn, der indgår i skole og fritidsordningen, skal vi yde et individualiseret tilbud med pædagogisk sammenhæng og variation.

Undervisningen

- skal tilrettelægges således, at der tages udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger. Dvs. et individualiseret og specialiseret undervisningstilbud Indholdsmæssigt tages udgangspunkt i folkeskolens fagrække, og der arbejdes ud fra principperne i ”synlig læring” og med afsæt i Faglige Fællesmål.

Fritidsordningen

- skal på samme måde tilrettelægge et tilbud, der tilgodeser det enkelte barn.  Børnene skal i fritidsordningen have mulighed for at være i et overskueligt fritidsmiljø, der fremmer børnenes udvikling socialt, følelsesmæssigt, kognitivt og motorisk.

Individuel elevplan

Skolen og fritidsordningen udarbejder i fællesskab en individuel elevplan, som opdateres to gange om året på efterårskonference og forårskonference.