Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Maj 2024

Udskolingselever på Djursvej.

Udskoling Djursvej

Alle elever skal have mulighed for at deltage i fællesskabet ud fra egne fordusætninger.

Vi arbejder med at udvikle elevernes selvstændighed og positive identitetsopfattelse. Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Hvilke muligheder har jeg?

• Det er et vigtigt mål i undervisning og fritidsaktivitet, at eleven opnår forståelse og overblik i forhold til sine muligheder for uddannelse, arbejde og fritidsliv.

• At eleverne fortsat udvikler deres faglige færdigheder og lærer at bruge dem i forhold til deres nuværende og fremtidige drømme og ønsker for valg af arbejde, uddannelse og fritidsaktiviteter.

• At eleverne får gode oplevelser med kammerater og at de udvikler socialt acceptable omgangsformer i deres ungdomsliv blandt andre mennesker.

• At give gode og brugbare beskrivelser af elevernes faglige, praktiske og personlige færdigheder, som kan være til nytte og støtte for dem i deres fremtidige uddannelses- arbejds- og fritidsliv. Hvad den unge allerede kan selv. Hvad han / hun kan med hvilken støtte.