Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Musikterapi

Arbejdsfunktionsbeskrivelse for musikterapeuten på Djurslandsskolen

Musikterapeuten indgår i specialistteamet sammen med skolens fysioterapeuter, ergoterapeut, psykolog og tale-hørelærer.

Musikterapeutens generelle opgaver på Djurslandsskolen er: Elevforløb (individuelt og i grupper) samt formidling og vejledning til pædagoger, lærere og forældre.

Individuelt forløb

Individuelle forløb opstartes på baggrund af en skriftlig henvisning fra kontaktlærer/pædagog, som underskrives af forældre og afdelingsleder. Herefter aftales et opstartsmøde, hvor ramme mht. forløbets varighed, evaluering og afrunding fastsættes.

Gruppeforløb indledes efter aftale med musikterapeuten.

Gruppeforløb

Musikterapiforløb

Musikterapien på Djurslandsskolen er undervisningsrelateret dvs. at aktiviteter og musisk materiale tilpasses den enkelte elev med udgangspunkt i såvel elevplaner som skolens værdigrundlag: Forbundethed, anerkendelse, bevægelse og kontrol.

I musikterapi kan der blandt andet arbejdes med nedenstående områder:

 • Kontakt
 • Basal kommunikation
 • Arousal/opmærksomhed
 • Identitet og udtryk
 • Kropsbevidsthed
 • Social bevidsthed
 • Sansestimulation

Vejledning

Udover musikterapeutiske forløb vejleder musikterapeuten i bl.a. regulering og afstemning af arousal, kontakt og basal kommunikation.

 

Vidensformidling og -opsamling

Musikterapeuten er fagligt forpligtet til at videreformidle sin viden via:

 • Tværfagligt samarbejde i specialistteamet på Djurslandsskolen.
 • Kursus/oplæg om hvad musikterapien kan bruges til for skolens personale.
 • Forældrekontakt – elevkonferencer og i andre fora.
 • Egen faglig udvikling via netværksgrupper, faglig supervision, deltagelse i kurser, fagkonferencer m.m. efter aftale med ledelsen.

 

Prioritering og strukturering af arbejdsopgaver drøftes løbende med ledelsen og det øvrige specialistteam.