Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Udskoling Fjellerup / Stenvad

 

Relationer
og social kompetence

På Fjellerup afd. er det de voksnes ansvar at skabe positive relationer til det enkelte barn og børn imellem. Der er brug for voksen ledelse og deltagelse i samvær.
Konflikter har mange af vores elever haft nok af, de har brug for positive relationer og oplevelser.

Det er vigtigt at den fælles gruppe er et rart sted at være, eleverne behøver ro og en positiv stemning for at trives. Vi forudsætter ikke at eleven skal kunne begå sig socialt, men har det som et mål i undervisning og SFO/klub

I dagligdagen er det således, at det meste af undervisningen og leg sker i grupper af forskellig størrelse
Elevernes sociale kompetencer styrkes gennem undervis- ning i socialfag.

Emnerne tager afsæt i elevernes forskellige vanskeligheder. Der er undervisning i gruppen og for den enkelte gen- nem samtaler, rollespil og lign.
I undervisningen arbejder vi på, at eleverne opnår en forståelse for egne ressourcer og vanskeligheder og handle- muligheder i deres sociale fællesskaber.

 

Vi betragter det som en del af dagligdagen at undervise i sociale færdigheder: ”Du vil gerne lege med Per! Hvordan får du ham nu spurgt? Hvor kan man råbe? Hvor taler man stille? Hvad kan du gøre, hvis du skal kunne sidde stille? Hvornår er det min tur? Hvordan kan jeg vide, hvor- når jeg kan tale”?

Undervisningen er fremadrettet, den handler om, hvordan eleven kan gøre/handle – herved får den voksne mulighed for at give konkret feedback i nuet.

Elevernes adfærd er udtryk for, hvad de magter: De gør, hvad de kan ud fra deres forudsætninger, og de har behov for voksne, som uanset elevens faglige kunnen, sociale formåen og adfærd er i stand til at bekræfte dem i, at de er OK.

De voksne er vigtige rollemodeller for eleverne. Det kan være ved frokostbordet, i undervisningen, på legepladsen og fodboldbanen, hvor de deltager på holdet eller er leder af legen.