Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Klub Djursvej

U-KLUBBEN Djurshulen 

 

”Djurshulens” formål:

At give de unge et værested, hvor de har mulighed for at udvikle venskaber og møde andre ligestillede unge, også fra andre lignende klubber. Det er vores mål, så vidt muligt at spejle ungdomskulturen i det almene ungdomsliv. Dette er udgangspunktet for vores planlægning af aktiviteter. Klubben er organiseret således, at der er mulighed for pædagogisk støtte, når behovet opstår. De unge er ikke konstant overvåget af voksne. Klubtilbuddet lægger op til at øge de unges selvstændighed og give dem medindflydelse på valg af aktiviteter mv.

 

Målgruppen:

”Djurshulen” er et pædagogisk tilbud til unge 14-17 årige unge med forskellige former for udviklingshandicaps bosiddende på Djursland.

Vigtigt er, at den enkelte unge skal kunne drage udbytte af samvær med andre unge, og kunne indgå i den normering der er. Unge, hvis udbytte pga. af svære fysiske, sociale og/eller adfærdsmæssige udfordringer er afhængige af en tættere voksenstøtte og dermed behov for ekstra personale, kan optages ud fra en konkret vurdering. Denne vurdering foretages af klubbens leder i samarbejde med personalet.

klatring

Der er ca. 36 klubaftener i løbet af en sæson. Prisen for deltagelse i klubben er 540 kr. pr gang. Prisen dækker et let aftensmåltid, visse aktiviteter samt driftsomkostninger.

”Djurshulens” klubaften er hver torsdag 16.15-20.00. Vi hygger hjemme i klubben, tager på ture fx til vore samarbejdspartnere i klubber på andre specialskoler, tager til fest, ud at bowle, ud i naturen mm. Vi har en lille slikbod, hvor man må bruge max. 20 kr. pr gang. Desuden kan der til enkelte arrangementer, f.eks. fester, være en egenbetaling på ca. 125 kr.

 

Efter endt klubaften køres de unge hjem i taxa.

 

Da klubben er et særskilt tilbud fra Djurslandsskolen, skal der søges om separat betalingsaccept samt bevilling af kørsel via egen sagsbehandler. Dette skal være på plads inden tilmelding. 

Bevillingen gælder for et år ad gangen, og skal derfor fornys, hvis man ønsker at fortsætte i klubtilbuddet den kommende sæson.

 

 

 

Dokumenter

U-klubben teksten

Shape Created with Sketch.