Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Tale- hørelærer

Arbejdsfunktionsbeskrivelse for tale–høre lærer på Djurslandsskolen

Tale-hørepædagogen indgår i skolens specialistteam sammen med psykolog, musikterapeut, ergoterapeut og fysioterapeuter med følgende primære opgaver:

Tale – sprogundersøgelser:

 • Tale – sprogundersøgelse af alle skolebegyndere
 • Genundersøgelse senere i skoleforløbet efter henvisning

 

Tidspunkt for undersøgelsen aftales med elevens lærere / pædagoger.

Alle undersøgelser formidles i form af en rapport. Forældre / pædagogisk personale tilbydes en samtale med udgangspunkt i rapporten.

 

Observation i grupper:

 • I samarbejde med lærere / pædagoger tilbydes iagttagelser / observationer i grupperne vedrørende sprog og kommunikation.

Undervisning:

 • Individuel undervisning
 • Undervisning i gruppe
 • Sprog – og motorik forløb for skolebegyndere i samarbejde med en af skolens fysioterapeuter

Der tilbydes sprogstimulerende undervisning samt tale-sprogundervisning til elever med særligt behov. Undervisningen tilbydes i aftalte perioder.

 Rådgivning og vejledning:

 • Faglig kollegavejledning
 • Rådgivning og vejledning til forældre
 • Rådgivning og vejledning af pædagogisk personale på døgninstitutioner

 

Der ydes rådgivning og vejledning om sprogstimulering, hørelse og tale-sprogtilegnelse.

Internt samarbejde:

 • Tværfagligt samarbejde i specialistteam
 • Deltagelse i teammøder og konferencer

Eksternt samarbejde:

 • Århus Sygehus f.eks.  Audiologisk Afdeling, Ganespalteafdelingen m.fl.
 • Institut for Kommunikation og Handicap
 • Videnscentre (PPR, VISO m.v.)
 • Faglige netværk (andre tale – hørelærere)

 

Norddjurs Behandlingscenter for børn og unge med handicap:

 • Tale-hørepædagogen kan i mindre omfang indgå i opgaver i Norddjurs Behandlingscenter

Prioritering og fastlæggelse af arbejdsopgaver for tale – hørelæreren aftales nærmere med ledelsen. Dette forgår løbende på årlige møder.