MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Stenvad

Der går pt.  38 elever på Fjellerup afdelingen og  17 elever på Stenvad afd. Eleverne er inddelt i mindre grupper typisk på 4 til 9 elever.
Tilbuddet dækker 0. til 10. klassetrin.

Omkring hver gruppe er et tværfagligt team bestående af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Teamet har i fælleskab ansvar for det specialpædagogiske tilbud i både skole og sfo.

Djurslandsskolens Fjellerup og Stenvad afdelinger til- byder skole- og fritidstilbud elever for børn og unge med autismespektrum forstyrrelse, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser.

Alle elever er potentielt normaltbegavede, nogle kan have forskellige skolefaglige vanskeligheder.