MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Indskoling Djursvej

Det er målet i indskolingen på Djurslandsskolen

• at give eleverne og deres forældre en god og tryg skolestart, der bygger på højt og gensidigt informationsniveau mellem skole og hjem.

• at yde individuelt tilrettelagt undervisning baseret på Folkeskolens fagrække og læseplanerne for indskolingen.

Her hører indskolingen hjemme på Djursvej
Her hører indskolingen hjemme på Djursvej - med egen legeplads.

• at indrette et inspirerende og positivt undervisningsmiljø, som giver elverne lyst til og mod på at lære nyt selv og sammen med andre.

• at give eleverne gode arbejdsvaner, som kan være dem til hjælp igennem hele deres skoletid.

A01
Vi lærer at vente på tur

• at skabe et fællesskab, hvor eleverne oplever at være velkomne og hvor de kan deltage, bidrage og tage ansvar ud fra deres egne præmisser.

• at udvikle gode sociale færdigheder, som at vente på tur, hjælpe hinanden, lytte og svare, når man bliver spurgt.