MENU
Aula_close Layer 1
Logo
Mobil menu

Mellemtrin Djursvej

INDHOLD PÅ MELLEMTRINNET

Der bygges videre på udviklingen af den enkelte elevs oplevelse af selvindsigt og deltagelse i de sociale og læringsmæssige sammenhænge.

Verden udvider sig. Fællesskaberne bliver større og der arbejdes med udvikling af elevernes selvstændige stillingtagen og medvirken.

Modning, pubertet, kammeratskab og sociale omgangsformer er tilbagevendende temaer i undervisning og aktiviteter.

Eleverne støttes i at kunne tage ansvar for sig selv og andre. De store elever kan støtte mindre elever.

Mellemtrin

ORGANISATION

Alle grupper på skolen sammensættes efter principper om alder, klassetrin og / eller social udvikling og funktionsniveau.

Elevtallet i grupperne skal give mulighed for at gruppens undervisnings- og fritidstilbud kan planlægges og gennemføres af team, der er sammensat, så fagligt- og tværfagligt samarbejde er muligt.

Alle elever tilknyttes en klasselærer. Hvis barnet går i SFO eller klub, tilknyttes også en kontaktpædagog.

Der arbejdes ud fra årsplaner for mellemtrinnet og for den enkelte gruppe.